Află cum se elaborează și se implementează un proiect finanțat din fonduri europene: care sunt pașii de elaborare a proiectului, unde poți găsi toate condițiile pe care trebuie să le îndeplinești pentru a obține finanțarea și câteva idei de afaceri.

Etapele principale ale programelor de fonduri europene

Indiferent de tipul de finanțare dorit, de unde provin fondurile sau de forma de organizare a celui care solicită finanțarea, un proiect finanțat din programe fonduri europene trebuie să parcurgă, de la apariția ideii de proiect și până la încheierea obligațiilor contractuale, cinci etape în total.

Etapa de identificare este etapa de început

La ce se referă această etapă? La identificarea ideii de proiect dar și a celei mai potrivite soluții de finanțare. În cadrul acestei etape, cel care dorește să solicite programe fonduri europene analizează mediul în care societatea pe care dorește să o înființeze își desfășoară activitatea și stabilește necesitatea realizării proiectului. După ce ideea de proiect este identificată, tot în cadrul acestei etape se va indentifica și sursa optimă de finanțare.

Acceleratează-ți Proiectul cu Programe Fonduri Europene: Ghid Complet pentru Accesarea Oportunităților Financiare

Etapa de pregătire este a doua etapă necesară în cadrul elaborării și implementării unui proiect finanțat din fonduri europene

Etapa de pregătire a documentației începe imediat ce s-a identificat linia de finanțare, în această etapă fiind posibilă pregătirea documentației conform precizărilor regăsite în Ghidul Solicitantului. Această documentație cuprinde planul de afaceri, cererea de finanțare și documentele justificative. La fel ca prima etapă, pregătirea documentației nu are o durată prestabilită, poate dura câteva săptămâni sau chiar câteva luni de zile. Durata acestei etape este determinată de către complexitatea documentației dar și de experiența celor din echipa de redactare.

Etapa de evaluare este cea în care se stabilesc eligibilitatea și conformitatea proiectelor care au fost depuse

În cadrul acestei etape se verifică existența, valabilitatea și conținutul documentelor ce au fost depuse. Evaluatorii pot transmite solicitări de clarificări în cazul în care unele aspecte ale documentației ce a fost depusă necesită lămuriri suplimentare. Finanțatorul este cel care va publica un raport de selecție al proiectelor, asta pe baza punctajelor ce au fost obținute dar și a criteriilor de evaluare. Solicitanții ai căror proiecte se regăsesc în raportul de selecție urmează să semneze contracte de finanțare și se începe implementarea proiectelor.

Etapa de implementare

Etapa de implementare a proiectului demarează în momentul în care se semnează Contractul de Finanțare și se consideră încheiată atunci când Planul de Afaceri a început să fie pus în practică, când activitățile s-au finalizat și când ajutorul financiar nerambursabil a fost încasat în totalitate. Semnând contractul de finanțare, beneficiarul se obligă să respecte toate obligațiile impuse de către finanțator cu privire la publicitatea proiectului, realizarea achizițiilor și decontarea sumelor cuvenite.

Etapa de monitorizare

Etapa de monitorizare este obligatorie în cazul tuturor proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile naționale sau europene și generează o serie de obligații asumate de beneficiar prin intermediul Contractului de Finanțare și după finalizarea investiției și după încasarea ajutorului financiar nerambursabil.

În cadrul acestei etape are loc minim o vizită pe teren a finanțatorului cu scopul de a se confirma respectarea obligațiilor asumate. În cadrul acestei vizite în teren, beneficiarul investiției este obligat să pună la dispoziția echipei de control documentele contabile care sunt solicitate și să permită accesul în spațiul de desfășurare al activității.

Cu cine să lucrezi pentru programe fonduri europene?

Înainte de a începe elaborarea propriu-zisă a proiectului va trebui să decizi dacă vei realiza proiectul de unul singur sau dacă vei apela la o firmă de consultanță. În cazul în care decizi să apelezi la o firmă de consultanță pentru fonduri europene pentru tineri, aceasta din urmă se va ocupa de elaborarea și implementarea proiectului. Se va ocupa și de depunerea dosarului în locul tău și va comunica cu organismele financiare în perioada evaluării dosarului. 

În cazul în care ai luat decizia de a elabora și de a implementa dosarul de unul singur te sfătuim să citești cu atenție Ghidul Solicitantului și legislația. Trebuie să fii atent în special la secțiunea de eligibilitate, la secțiunea de cheltuieli eligibile, la indicatorii stabiliți prin program precum și la grila de punctaj. Elaborarea unui plan de afaceri se face in funcție de modelul oferit în Ghidul Solicitantului.

De reținut este faptul că planul de afaceri este crucial în cadrul dosarului de finanțare, acesta poate asigura succesul demersului de obținere al fondurilor europene nerambursabile sau  eșecul acestuia. Un plan de afaceri trebuie să fie clar și coerent, să fie foarte bine structurat, să se țină cont de lista programe fonduri europene, să fie susținut de studiile de piață și de analiza cost-beneficiu.

În general, dosarul de finanțare se depune online, drept urmare va trebui întocmit în format electronic. Dosarul va include planul de afaceri, cererea de finanțare, previziunile financiare, studiile de piață și orice alte documente prevăzute în Ghidul Solicitantului.

Ce afaceri poți începe cu fonduri europene în 2023?

Investește într-o cafenea. Cea mai bună investiție din domeniul Horeca este cafeneaua. Oamenii frecventează cafeneaua deoarece este cea mai plăcută metodă de a socializa. În plus, este mai ieftin decât să mergi la un restaurant.

Investește într-o livadă. Din ce în ce mai multe persoane aleg să investească în agricultură deoarece pot accesa cu ușurință fonduri europene. Fructele din import sunt aspectuoase dar nu niciun gust. De aceea, cei care vor să redescopere gustul copilăriei aleg să  înființeze o livadă.

Mai sus am văzut pașii necesari pentru elaborarea și implementarea unui proiect. Chiar dacă pașii necesari sunt numeroși și condițiile la fel de numeroase, fondurile europene au drept scop să te ajute în dezvoltarea afacerii și reprezintă o oportunitate imensă pe care ar fi păcat să o ignori.

Categorized in: