Fotografie de Pawel Czerwinski pe Unsplash.com

 

Reciclarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje sunt procese esențiale pentru minimizarea efectelor negative pe care le au deșeurile asupra mediului și pentru promovarea unei economii circulare. Acestea implică colectarea, sortarea și procesarea materialelor pentru a fi refolosite sau transformate în noi produse. Iată ce presupun aceste procese și câteva sfaturi pentru a gestiona mai ușor această sarcină! 

Ce presupune reciclarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje

În primul rând, trebuie menționat faptul că obligația de a raporta cantitățile de ambalaje puse pe piață revine tuturor producătorilor de produse ambalate, producătorilor de ambalaje de desfacere, importatorilor din UE de produse ambalate sau de ambalaje de desfacere, dar și operatorilor economici care supraambalează sau reambalează produse sau posesorilor de marcă proprie.  

 

În primă fază, reciclarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje presupune colectarea acestora separat de alte tipuri de deșeuri. Acest lucru poate fi realizat prin utilizarea unor containere specifice sau prin programe de colectare selectivă. După colectare, deșeurile sunt transportate la centre de sortare unde sunt separate în funcție de tipul de material (plastic, hârtie, metal, sticlă etc.). Sortarea corectă este crucială pentru eficiența reciclării. Materialele sortate sunt curățate pentru a elimina impuritățile și apoi sunt prelucrate. Materialele prelucrate sunt folosite pentru a crea noi produse. Reciclarea reduce necesitatea resurselor naturale noi și scade emisiile de gaze cu efect de seră.

 

În prezent, conformitatea cu legislația de protecție a mediului este o cerință esențială pentru fiecare companie activă. Indiferent de tipul ambalajelor produse, sunt necesare anumite practici specifice în gestionarea deșeurilor de ambalaje. Totuși, complexitatea și dinamica constantă a proceselor birocratice reprezintă o provocare majoră, în special atunci când în companie nu există persoane specializate în acest domeniu. O soluție eficientă este să apelezi la un OIREP pentru ambalaje, adică să transferi responsabilitatea către acesta. Un OIREP este o Organizație care implementează obligațiile privind Răspunderea Extinsă a Producătorului și este termenul actual pentru OTR (denumirea veche, care înseamnă Organizație de Transfer de Responsabilitate). 

Ecosynergy.ro are o vastă experiență în acest domeniu și preia responsabilitatea gestionării deșeurilor de ambalaje pentru producători, importatori și deținători de mărci proprii, cu scopul de a îndeplini obiectivele de reciclare și valorificare stabilite de legislația de mediu referitoare la deșeuri. 

În plus, parteneriatul cu un OIREP oferă posibilitatea unei monitorizări și evaluări eficiente a progresului în reciclarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje prin evidențe și raportări lunare și anuale. Astfel, producătorii și importatorii sunt constant informați despre evoluția gestionării deșeurilor și pot lua deciziile corecte pentru a îmbunătăți în mod continuu efectele activității lor asupra mediului. O astfel de organizație poate realiza și audituri pentru verificarea colectorilor în ceea ce privește conformitatea documentelor necesare raportărilor. 

 

Așadar, transferul de responsabilitate către un OIREP prezintă o serie de avantaje pentru toți operatorii economici care trebuie să recicleze și să valorifice deșeurile de ambalaje conform țintelor prevăzute de legislația de mediu. Alege o organizație de transfer de responsabilitate care dă dovadă de transparență, conformitate legislativă și costuri optime legate de reciclarea, valorificarea și îndeplinirea obligațiilor legale.

Categorized in: